tirsdag 22. mai 2012

Bondeopprør og patent på liv

Så har vi fått et bondeopprør i Norge. Ikke fordi Regjeringen har gitt et spesielt dårlig bud til bøndene, men fordi forventningene etter landbruksmeldingen var større. Greit nok. Hvem mener at bøndene ikke skal ha samme inntektsutvikling som andre?

Men nylig kom også en helt annen meget spennende nyhet – fra Brasil.

En domstol i Rio Grande do Sul i Brasil beordret i april det multinasjonale selskapet Monsanto til å slutte å kreve inn avgift (royalties) fra bønder som planter patentert, genmodifisert soya, Domstolen mente at avgiften var i strid med brasiliansk lov. Domstolen mente videre at bøndene hadde krav på refusjon.
Monsanto har hatt dette royaltie-systemet siden sesongen 2003/ 2004
 
Her snakker vi om forhold med store etiske og økonomiske dimensjoner.
 
Monsanto krever ikke bare at bøndene betaler hvis de kjøper frø fra selskapet. De skal også betale for frø de har tatt fra egen skørd! Dette er i strid med alle eldre prinsipper for jordbruk. Monsanto ønsker å sikre seg at alle, til enhver tid, er avhengig av dem.

Grunnen til at de har kunnet gjøre det er at de har tatt patent på frø de har utviklet med genmanipulasjon. Jeg synes det er en helt absurd greie at de kan ta patent på liv.
 
De har tatt soyafrø fra naturen og endret egenskapene noe og sier at de har oppfunnet frøet. Uavhengig av om man tror, eller ikke tror på en skapelse så er det litt drøyt å si at Monsanto er skaperen av frøet.
 
De økonomiske effektene er gigantiske. Bonden som i generasjoner har tatt fram bedre og bedre sorter, i senere desennier med hjelp av forskere, skal ikke lengre ha rett til frøene. Isteden skal de betale provisjon, eller royalty på en ”oppfinnelse” til et selskap som har tatt patent på planten.
 
For dette gjelder ikke bare soya, men mais, ris, hvete og alt hva du kan tenke deg å tjene penger på.

Hva gjør Norge? Ikke mye. Nationen skrev i 2010 at ”I EU kjemper både regjeringer og landbruket mot patent på liv. Norge står på sidelinja og ser på.”

Dagens musikvalg: Neil Youngs fra Farm Aid, men telefonnummeret for å gi penger, virker nok ikke så bra...

 

1 kommentar:

strida sa...

Åh, Iwar! Bra!! Superviktig med fokus på dette, og veldig bra med den dommen i Brasil. Spennende å se hva som skjer videre.