tirsdag 17. oktober 2017

Alternativ trontaleFikk du ikke med deg ukens trontale? Uansett, dette er hva kongen burde ha lest opp på vegne av Erna Solberg.

Ærede President, Folkets representanter.
Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og har tenkt at det må bli til gagn for fedrelandet.

Deler av vårt samfunn ser ut som når noen har vært på en alt for lang fest med både vorspiel og nachspiel. Etter slike kvelder oppdager mange at ganske mye er i uorden og ikke helt i balanse. Kontoen har fått seg et stort innhugg. I rommene der man har vært må det ryddes. Kanskje det også er kommet en eller annen kebabsausflekk på besteskjorta, eller er en flekk på selvbildet? Da vet man at man har en jobb foran seg, med å få orden på kontoen, rydde på kjøkkenet og i stua og lære av sine feil.

I denne perioden skal regjeringen derfor sette kommende generasjoner først. Det er jo helt latterlig at vi i så lang tid kun har vært opptatt av oss selv. For å være ærlig, så har vi ikke tenkt lengre enn nesen rekker, for å ikke si navlen.

Bare siden denne regjeringen startet opp for fire år siden har statens utgifter økt med 25 prosent. Det er ansvarsløst og viser at vi ikke har hatt styring. Enhver bedriftsleder, som ikke er i en oppstartsfase, ville blitt sparket rett ut. Det vil jeg unngå. Vi skal derfor ta ned driftsutgiftene i staten til et nivå som er holdbart over tid.

Det skal bli slutt på at de statsråder som får tildelt, og bruker, mest penger lanseres som vinnere. Isteden skal den som klarer å få ut mer av mindre være vår største helt.

Det er jo også vanvittig at vi har hatt for oss at vår generasjon skal kunne bruke så mye penger akkurat nå bare fordi vi tilfeldigvis satt ved makten i de få årene oljeinntektene var som størst.
Når vi nå først snakker olje så blir en av regjeringens viktigste oppgaver å legge om politikken slik at kommende generasjoner ikke skal være nødt til å rydde opp etter vårt party på bekostning av planetens økologiske systemer.

Den viktigste oppgaven for verdens ledere er å se til at vi ikke ødelegger for våre barn og barnebarns muligheter å leve gode liv på denne fantastiske planeten. I dag bruker vi på jorden ressurser i et tempo som det ville kreves 1,6 jordkloder for å opprettholde. Norge er blant de 20 verste landene med økologisk fotavtrykk som langt overgår jordens tåleevne. Regjeringen skal ta initiativ til å få Norge nedover på den listen.

Vi kan ikke heller lengre late som at vi gjør fremtidige generasjoner en stor tjeneste når akkurat vi i Norge i høyt tempo henter opp de petroleumsreservene som naturen har brukt millioner av år på å bygge opp. Norsk olje og gass er ikke mer miljøvennlig enn hva fri bar er sunt for en tørrlagt alkoholiker.
For regjeringen er det generelt en hovedoppgave å bidra til balanse. Det gjelder ikke bare i økonomi og økologi. Vi vil også rette opp noen andre ubalanser. Det gjelder balansen mellom landsdeler og innad i byer. Det skal finnes gode oppvekstsvilkår, bra skole og omsorg med mulighet for å påvirke uansett om man bor i Snillfjord eller ved Slottet, i Saupstad eller på Singsaker.

Og for å være ærlig så må vi vel innse at vi og de som er eldre oss nyter uendelig mye bedre pensjonsbetingelser enn våre barn og barnebarn noen gang kommer til å kunne få. Dette ønsker vi å rette opp i lag med opposisjonen.

Vi må få justert ubalansen der vi bruker store ressurser på tradisjonelt militært forsvar, men mindre på et forsvar mot digitale angrep, økologiske trusler og informasjonskrig.

Dette betyr at statsråder må opptre balansert. Ingen skal prøve å skape kløfter mellom borgere. En integreringsminister skal konsentrere seg om oppgaven med å nettopp integrere. Ikke å skape motstand til integrering. Istedenfor å komme med enkle overfladiske utsagn skal de tvinges å ta fatt i de vanskelige sakene. Hva gjør vi for de som er 17 år og i Norge uten foreldre og penger.

Jeg ber Gud velsigne stortingets arbeid, og erklærer Norges 162. Storting for åpnet.


Ingen kommentarer: