søndag 10. mai 2009

Norden er en dröm

I dag blir det mer svorsk enn vanlig.

Efter de flesta mått är Norden en realiserad dröm. En situation som de flesta bara kan drömma om. När det gäller fred, materiell standard, jämlikhet, när det gäller trygghet eller att korruptionen är begränsad.

Det finns olika rapporter om vilket land i världen som är bäst att leva i. Ut fra gjennomsnittlig inntektsnivå, utdanningsnivå og levealder Resultatene varierar något mellan dem, men i alla undersökningarna kommer de nordiska länderna helt i topp. Det är ganska speciellt att några länder här långt uppe i norr klarar det.

Jeg menar att det är något vi skall vara stolta över. Vi har bättre än de flesta, klarat en balans mellan marknad och offentlig verksamhet, mellan incitament för individen och fördelning mellan folk.

Vi har det på de allra flesta området otroligt bra. Norden är en dröm – en dröm som är svår att nå för de flesta människor i världen. Några menar att den skandinaviska modellen växte fram i Sverige och spridde seg. Jag kan inte historien tillräckligt för att säga något om det. Nu ser jag att några menar att Sverige faktiskt är på väg att lämna den nordiska modellen.

- Et viktig element i modellen som gjorde Sverige rikt var et nært samarbeid mellom staten og de store organisasjonene i arbeidslivet. Under privatiserings- og markedsbølgen på 1980-tallet ble dette svekket i Sverige. I Norge er derimot samarbeidet forsterket, sier Einar Lie, professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo.

Ändå klagas det. På att vägarna är för dåliga,. På att skolorna inte är tillräckligt bra. På skatter och avgifter. Energipriser. På politikerna, på näringslivet, på invandrarna. Alla gör det inte, men klagosången är stor.

Vi vill ha mer av alt, men vi vill inte betala det. Och sophøgarna verkar det som kommande generationer skall få ta hand om.
Dostojevski sa: Jag tror den bæsta definitionen på mænniska lyder, otacksam tvåbent varelse.

Jag hoppas att Sverige håller fast på den nordiska modellen, med de anpassningar som utvecklingen kräver. Dess resultat är faktiskt något vi kan vara stolta över.

Ingen kommentarer: