lørdag 24. oktober 2009

Øker oppdrettslaks utfiskingen av havene?

I en kronikk nå i oktober skrev Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken at norsk oppdrettslaks spiser mer fisk enn den samlede fiskeproduksjonen ment for mennesker.

Haltbrekken skriver at i løpet av 2007 spiste oppdrettslaksen i Norge 2,5 millioner tonn villfanget fisk, mens den totale norske innenlands produksjonen av sjømat til mennesker var på 2,3 millioner tonn.

Hvis det er riktig så slår det jo hardt mot bildet av oppdrett som en måte å motvirke utfisking. I steden kommer vi jo til å bidra til utfisking av verdenshavene hver gang vi spiser oppdrettslaks. Jeg kan tenke meg at det delvis er produkter som hadde blitt til avfall, men alt kan ikke være det.

Jeg har ingen grunn til å tvile på Haltbrekkens påstander. Men jeg vil likevel høre hvordan havbruksnæringen kommenterer påstandene før vi kan konkludere og la det påvirke innkjøpsvaner. Hva tror du?

Ingen kommentarer: