torsdag 18. februar 2010

Obama går fel vei

Det rapporterers at president Barack Obama vil bruke over 300 milliarder kroner på atomkraft. Dette for å få republikanerne støtte til hans klimalov i Kongressen.

Hvorfor skal kjernekraften alltid få subsidier? Det finnes et godt svar på det. Uten subsidier ville aldri kjernekraften være lønnsom.

Problemet er at disse pengene skulle kunne brukes til a) å redusere energiforbruket og b) produsere alternative energikilder. Og ikke nok med det. Når de subsidierer kjernekraften vil de også bidra til å konkurrere ut tiltak for energieffektivisering og alternativ energiproduksjon. Bad, bad, bad.

Noen som bruker få amerikaner til å tenke til er terrortrussel. Er det noen som ser bedre objekt for terrorvirksomhet en atomkraftverk? Med den amerikanske fanatiske redselen for terror - som har etablert køer av sikkerhetsvakter over hele verden - burde atomkraften avvikles raskt.

En annen viktig subsidiering av kjernekraften gjelder at flere land begrenser skadestandsansvaret for eierne. Alt annet skal forsikres, men ettersom en atomkraftsulykke kan få så katastrofale følger så skal den liksom unntas. Les mer om dette i et tidligere blogginnlegg.

Men fra Sverige rapporteres i dag at "Det ekonomiska ansvaret för kärnkraftsägare vid en olycka fyrfaldigas från dagens tre miljarder kronor till tolv miljarder, föreslår regeringen i en lagrådsremiss.". Dette i følge Dagens Nyheter. Bak står miljøminister Andreas Carlgren. Bravo!

Ingen kommentarer: