torsdag 11. februar 2010

Glad att vi inte har euro

Om jag har förstått det rätt så ær ordet Euro snarlikt urin på grekiska. Just nu är det nog en del greker som tänker så om sin valuta.

Det är ingen tvekan om att de grekiska statsfinanserna är usla och att de långt tidigare borde ha stramat inn. Problemena de har är till största delen självförvållade. Men när länder hamnar i svåra situationer så antar jag att ett stort gemensamt valutaområde är piss.

Jag är ingen ekonom så jag vill gärna att någon rättar mig om jag har fell. Men jag antar att om de inte hade haft en gemensam valuta så hade den grekiska valutan sjunkit i värde. De hade fått flera effekter. En är att utlandsskulden hade blivit ännu större i den egna valutan. En annan att utländska varor blir dyrare. Men viktigare är antagligen att konkurrenskraften till den grekiska ekonomin hade förbättras i takt med valutaändringen.

Det är naturliga valutaändringar som vill vara till hjälp i situationer som den grekerna och andra har. De starkare ekonomiernas valutor vill stiga motsvarande i värde. Det hade Grekland behövt nu.

Ett nytt borgerligt argument för en svensk EMU-anslutning är solidaritet med länder i valutaunionen som har det svårt. Men tvärtom skulle vår starkare valuta göra länder som nu är illa ute en riktig björntjänst, skriver nationalekonomen Stefan de Vylder.

EU-landen skall hjälpa Grekland rapporteras det i dag från EU.

Men efter vad jag förstår är det mest krav till vad de måste göra som paketet innehåller. Länder som Tyskland och Frankrike är naturligtvis livrädda för vad som kan hända med euron.

Jag tror att skillnaderna i EU-ländernas ekonomi är för stor för att de skall ha gemensam valuta. Och jag är själaglad just nu för att Sverige inte har euro.

3 kommentarer:

Bo Jonsson sa...

Inte okomplicerat. Jag tycker att det är viktigt att veta vad en valuta är värd. Eller vad en vara vara är värd; ett företag som beställer en produkt anser jag bör veta vad den kostar när fakturan ska betalas.

Sedan gillar jag inte att det ska finnas dom som tjänar pengar på växelkurser.

Sedan ligger det också en del i det du skriver ...

Svårt, men jag vill nog ha en gemensam.

Iwar Arnstad sa...

Komplicerat som bara den. Men du vet aldrig vad en valuta är värd. Om du har XX euro, kronor eller yen på konto eller i madrassen så vet du ju inte vad du får i annan valuta för det nästa dag.

Det har ju varit himla praktiskt med euron för oss som resenärer.

Men en gemensam valuta för en himla massa ekonomier som går i otakt, tror jag inte funkar. Kolla in de Vylders artikel som jag refererar till. Men jag vill gärna ha motargument.

Bo Jonsson sa...

Måste ju först erkänna att jag kan för lite nationalekonomi för den här diskussionen egentligen. Å andra sidan är ekonomi en rationell verksamhet som utövas av irrationella människor.

Ett problem som är svårt att gå förbi, är risken för ett chickenrace där länder börjar konkurrera med svaga valutor för att skaffa sig konkurrensfördelar utan förbättra produktionen. Det funkar ju till det kommer in nya aktörer på banan.

de Wylders analys är ju naturligtvis riktig i dagens situation. Hur analysen sett ut med olika valutor vet vi inte. Inte verkligheten heller.