tirsdag 22. juni 2010

Gi utbytte fra streikekassene

Er årets streiker over? Kanskje, og i år var det ganske mange av dem. Noen lange også. Jeg hører ikke til dem som ble mest rammet, men er den egentlig god denne streikeordningen?

Etter hva jeg forstår har ikke lønnsutviklingen over flere år vært spesielt mye høyere hos grupper som har streiket enn hos andre. Det kan gi noe mer til neste år, men på lang sikt tror jeg ikke det gir den effekten.

Men hvorfor blir det streiker? Det er jo opplagbt at dte som regel beror på at det kjempes for høyere lønn. Men jeg tror også det ligger en automatikk i at det med jevne mellomrom blir streik. Automatikken ligger i streikekassene.

Når streikekassene er proppfyllt med penger så må de jo før eller siden brukes. Fellsforbundet hadde 1,7 milliarder i kassa sin. Når det er mye penger der så prøver noen å få en statue, får være i sentrum av oppmerksomheten eller føler muligheten til å utøve makt. Da kan det bare være ekstra lokkende hvis mange blir rammet fordi skolene eller flyplassene må stenge. "Så viktige er vi - så viktig er jeg".

Jeg synes det skulle være et system for å betale tilbake midler til medlemmene fra streikekassene. Når de kommer opp til en viss størrelse så har man registrert inn hvor mye medlemmene har betalt inn og dette återbetales til medlemmene. Alternativt la ILO eller annen internasjonal virksomhet gi støtte til fagforeninger i andre land som ikke har streikekasser og som virkelig har store behov. For eksempel i Kina der rettighetene behøver å styrkes betydelig.
Så lenge vi har dagens system med streikekasser så blir det før eller siden alt for lokkende å bruke dem for de som vid den tid sitter ved makten.

Ingen kommentarer: