torsdag 24. juni 2010

Urytmisk værdikt

Solen har gått i streik.
Den mener at det var bedre før, når alle sendte en bønn til den.
Nå krever den 7,5 timers tilbeding om dagen.
Jeg er beredt på en time.
Avstanden er stor, 6,5 time eller 149,6×106 km.
Inn fra siden kommer månen som megler.

Skyene arbeider overtid
De er et hardjobbende arbeidslag, som sliter for null og ingenting.
Nå kommer det enda et velvillig lag og trår til
Jeg ønsker dem vekk.
Det er noe de prøver å dekke for.
Kanskje de mørklegger en krevende konflikt?

Ingen kommentarer: