tirsdag 20. juli 2010

Ola Borten Moe og Israel

Ola Borten Moe er en stortingspolitiker som tenker selv. Det er bra at han ofte tilfører andre perspektiv inn i debatten. Slikt behøver vi mer av.

I Adresseavisen 20.7.2010 har han skrevet en kronikk ”Variasjoner over Midtøsten” der han peker på en meget viktig utfordring, spredningen av kjernevåpen i regionen. (Kronikken er enda ikke tilgjengelig elektronisk) Han peker på at både Iran, Egypt og Saudi-Arabia kan komme til å skaffe seg kjernevåpen og at det vill innebære en betydelig endring av maktbalansen i regionen med stor risiko.

Bra så langt. Men Borten Moe neglisjerer hele årsaken til at land i regionen er ivrige til å skaffe seg kjernevåpen; at de har et naboland som allerede har kjernevåpen – Israel.

Og når noen vil diskutere Israels atomvåpen så vil de ikke delta. Det beste muligheten til å forhindre kjernevåpenspredning i Midt-Østen ville være at Israel avskaffet sine kjernevåpen. Da ville arbeidet mot kjernevåpen / kjernekraft i Iran ville bli forstått av innbyggerne i Midt-Østen.

Ola Borten Moe skriver også om en rundreise i Midt-Østen og den store forskjellen mellom Israel og nabolandene. Landene bar preg av søppel, fattigdom og manglende infrastruktur. Kontrasten mot velferd, orden og den sterke grønnfargen fra veldrevet landbruk i Israel ble stor. Det er forståelig. Men det er vel ikke utenkelig at det har en sammenheng med de gigantiske bistandsmidler som Israel mottar. De har vært den største mottakeren av bistand fra USA. Washington Report on Middle East Affairs beregnet i 2006 bistanden til 108 miljarder dollar siden 1949. Det går å få til noen veier og bevattnede åkrer av det.

Ingen kommentarer: