søndag 11. desember 2016

Ta din pult å gåDet er allment kjent at vi ikke bare mår bedre når vi beveger oss. Vi tenker også bedre, lærer mer og blir mer kreative. Likevel er de fleste jobb, skoler og møter lagt opp for at vi skal sitte helt stille, rett opp og ned. Nå er det på tide å begynne å gå, istedenfor å sitte i møter, klasserom og på seminar.

På den ene siden av Dronningens gate ligger et treningssenter. På den andre siden ligger kontoret der jeg jobber. På trengingssenteret sliter, svettes og stønner menneskene. De trekker i apparater og ser, som Sisyfos, aldri ut til å bli ferdige med oppgavene. På den andre siden sitter vi bekvemt, med en kaffekopp, og ser på en skjerm.

Jeg har ofte fundert på hva en som levde for hundre år siden ville tenke hvis de så inn gjennom vinduene på begge sider av gaten? De ville nok ha vanskelig å tro på at de som svettet foran maskinene betalte dyrt for det, mens vi på andre siden fikk betalt.

Det er ikke bare på mitt kontor vi er stillesittende. Vi har det felles med de fleste andre arbeidsplasser, klasserom, seminarer og alle andre plasser der vi har behov for å aktivere hjernene.

NTNU-forskere presenterte nylig en studie i tidskriftet Mayo Clinic Proceedings. Den viste at en gjennomsnittsvoksen i vestlige land sitter mellom 9 og 11 timer hver dag. Og tallet øker etter hvert som vi blir eldre. De mest inaktive deltakerne satt i opp mot 15 timer daglig.

Noe må skje. I Adresseavisen for to uker siden lanserte Anders Hall Groterud i Aktivitetsalliansen ti spådommer om fysisk aktivitet. En av dem var at vi vil gå og stå i møter.
«Om ti år er sittende møter som varer mer enn et par timer like merkelig som å røyke på jobb er blitt i dag. Da vet alle hvor skadelig stillesitting kan være, og man har sørget for å legge til rette for å kunne reise seg når man vil, ha stående og gående møter og naturlig aktive pauser i løpet av dagen.»

Det kan høres urealistisk ut. Men når vi oppdager at det ikke bare er bra for folkehelsen, men også for læring, kreativitet og produktivitet så er jeg ganske sikker på at det kommer. Fysisk aktivitet styrker mentale evner og det gjelder også for voksne.

Det finnes flere internasjonale studier som viser på dette sambandet mellom fysisk aktivitet og hjernens evner. De viser at det ikke behøver å være veldig lange øvelser for å gi hjernen en boost. Også i Norge er det gjort interessant forskning på dette.

I ASK study (Active Smarter Kids) har pedagoger ved Høgskulen i Sogn og Fjordane vist på strålende resultater gjennom å innføre mer fysisk aktivitet i skolen. Når de innførte en time med daglig fysisk aktivitet for fjerde og femteklassingene så ble selvsagt helsen bedre. Men enda mer interessant var det at også skoleresultatene ble bedre, hvilket ga seg utslag i de nasjonale prøvene i teoretiske fag. Nå har de integrert fysisk aktivitet med teori for eksempel gjennom mattebingo med løping og glosestafetter i engelsk.

«Vi kunne ha avsluttet prosjektet da doktorgradsarbeidet var ferdig. Men vi var så nøyde med de pedagogiske resultatene at vi har fortsatt med dette siden. Erfaringen vår er at vi med økt fysisk aktivitet får roligere, sosialt flinkere elever som er mer villige til å lære», sier rektor Bjarte Ramstad ved Trudvang skole i Sogndal til forskning.no.

Nå har høyskolen fortsatt gjennom å forske på samspillet mellom tradisjonelle fag og fysiske aktiviteter.

En annen undersøkelse blant norske lærere viste at 84 prosent av 610 lærere mente at økt fysisk aktivitet bidrar til at elevene bedrer sine skoleprestasjoner.

Egentlig er det ikke så overraskende. Jeg tror de fleste av oss kjenner igjen at vi tenker bedre når vi er aktive. Mange ideer kommer når man trener, arbeider med ved, eller i hagen. For å rede ut noe krevende behøves ofte en gå-tur. Vi får mer energi av å røre på oss.

Vi burde utvikle gode metoder for å ta dette inn, ikke bare i skolen men også i arbeidslivet. Trim i arbeidstiden og pulter vi kan stå vid er vel og bra. Men vi bør gå videre og ha gående medarbeidersamtale eller møter der det er en selvfølge at man mellom hvert punkt på agendaen strekker på seg og går en runde rundt bordet.

I USA er det blitt en trend med «office walker. Spesialtilpassede, tyste og langsamme tredemøller som blir plassert ved ansattes arbeidsplass. Folk går på tur når de skriver på pc:n eller snakker med folk. Blant rapporterte fordeler er bedre fysisk helse, lavere stressnivå og bedre prestasjonsevner.

De fleste synes nok det høre unaturlig ut, men vi snakkes om ti år.

Publisert i Adresseavisen 8.12.16
Illustrasjon: Kjetil Strand

Ingen kommentarer: