søndag 26. februar 2017

Det er ikke så verstSynes du det er mye drap og elendighet nå om dagen? I virkeligheten har det vært en dramatisk nedgang i kriminalitet generelt og drap spesielt. På 1980-tallet var det i snitt nesten dobbelt så mange drap som nå, selv om det i dag er mange flere innbyggere. 27 personer ble ifølge politiets statistikk drept i 2016. Av de 31 gjerningspersonene (ja, noen ganger er det flere) så var 27 venner, bekjente, kjærester eller eks-kjærester. Risikoen for å bli drept av ukjente er altså ekstremt lav.

Isteden ser vi ut å fryde oss med mord i den fiktive verden. Fascinasjonen er så stor at bokhandlene i stor grad er fylt av blod og drap. Hver kveld går det flere parallelle krimserier på alle plattformer og hvis det hadde vært virkelighet så hadde mennesket var utryddingstruet i Midsummer, Ystad og Fjällbacka.

Nedgangen i kriminalitet gjelder ikke bare for drap. Statistisk sentralbyrås tall viser en nedgang for antallet anmeldte lovbrudd hvert år siden 2002. Deres siste tall er fra 2014, men bare i det året gikk anmeldte vinningslovbrudd ned med hele 8,6 prosent.

Når vinningskriminaliteten går ned er det flere årsaker til det. En er sikkert at verdien på varer er gått ned. En normal-stor TV kan som i 1971 kostet 4 000 kroner kan du jo fortsatt kjøpe for 4 000 kroner. Selv om prisnivået, ifølge SSBs priskalkulator, i perioden har økt med 656 prosent. At de fleste har bedre råd bidrar også til at de ikke kjøper stjålne varer. Generelt er det blitt vanskelige å omsette tyvgods, i hvert fall her i landet.

Det blir også færre narkotikalovbrudd, skadeverk, voldslovbrudd og økonomisk kriminalitet, selv om ikke nedgangen er like stor. Sør-Trøndelag er samlet et godt stykke under landsgjennomsnittet og Nord-Trøndelag framstår nesten som Kardemomme by, uten de tre røverne.

Men alt går ikke rette veien. Trafficking er kommet inn, antallet anmeldte seksuallovbrudd ligger fortsatt på et for høyt nivå. Det er også hvert år en økning i antall tilfeller av mishandling i familien. Det er ille. Likevel tror jeg ikke økningen av vold i hjemmet er reell. Før ble det ikke så ofte anmeldt når foreldre slo sine barn, eller menn i forhold slo kvinnen. Heldigvis er det ikke lengre akseptert, og dermed øker antallet anmeldelser.

Vi vet at det i mange land er mer akseptert å bruke vold i nære relasjoner. Det er derfor sannsynligvis mer vanlig i noen kulturer. Men loven er lik for alle og i takt med at loven utøves og nye landsmenn integreres vil dette også forandre seg.

Likevel. Alt er ikke fryd og gammen. Kriminaliteten har også tatt nye, vanskeligere og mer lønnsomme veier. Vi snakker om cyber-krim som hacking, nettsvindel, ID-tyverier og nettovergrep. Har du kontroll over pc-en kan du også ta kontroll over pengene og store deler av livet til andre personer. Lite tyder på at denne sortens kriminalitet vil gå ned.

Over 150 000 personer opplevde i fjor at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger. Det finnes derfor en grunn til å ta på alvor advarslene om å skifte passord, ikke trykke på ukjente lenker eller aldri oppgi person- eller kontoinformasjon til ukjente på nett.

Og det bør ringe en bjelle hvis du skulle motta regninger for produkter du ikke har bestilt, få advarsel om adresseendring eller få faktura for kredittkort som inneholder ukjente kredittkort. Vi må hele tiden være forberedt på nye metoder for å bruke nett for å svindle oss.

ID-tyverier og Cyberkrim er også vanskelige saker å etterforske for politiet. Kanskje er det derfor politiledelsen og regjeringen ønsker å reformere virksomheten? Der personlig og fysisk nærhet har vært viktigst er i dag digital nærhet, "big data" og tilgang på fagekspertise også nødvendig.

Hvis man mener at en slik endring er nødvendig og at det derfor er riktig å sentralisere politiressursene så bør man si det. Det bør ikke kalles for en nærpolitireform når det mer ligner på en "her- og der-politireform". Kanskje er det en nødvendig justering av ressursene, men det tar seg ikke godt ut hvis en politireform starter med et bedrag.

Bekymringens tid er ikke forbi. Alle vill oss ikke godt, men kriminaliteten synker. Du kan derfor føle deg noe tryggere enn før.

Ingen kommentarer: