mandag 20. juli 2009

Piratpartiet har valt Djengis Khan-rådgivare

DN skriver om att Piratpartiets medlem av EU-parlamentet, Christian Engström, nu har valt sin rådgivare. Det blev Frihetsfrontens ledare, Henrik Alexandersson. Oh my God.

Frihetsfronten har placerat sig ungefär lika långt ut till höger som Djengis Khan. De vill lämna FN, legalisera all narkotika, avskaffa alla rökförbud, tillåta prostitution, hembränning, sälja ut alla statliga företag etc. etc.

Vad säger de som röstade på Piratpartiet?

Här är de krav Henrik Alexandersson ställde till en ny regering efter valet 2006:

Stärk rättssäkerheten och avpolitisera domstolarna.
Stärk de negativa medborgerliga fri- och rättigheterna. Grundlagsskydda äganderätten. Slå fast att alla, i alla sammanhang, skall ha lika rättigheter.
Avkriminalisera brott utan offer. Till exempel bör sexköpslagen och kopplerilagen upphävas, samt hembränning och personligt bruk av narkotika tillåtas.
Legalisera narkotikan, i syfte att minska lidande och brottslighet.
Avskaffa rökförbudet på krogen. Låt krögarna bestämma själva om rökning skall vara tillåten eller ej.
Sänk skatten. Inför platt eller rak skatt. Alla skatter skall vara synliga på prislappar, kvitton och lönebesked. Avskaffa källskatten och låt folk själva sköta sina skatteinbetalningar. Avskaffa förmögenhets- och fastighetsskatten.
Öppna gränserna för fri invandring. Ta den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital på allvar. Utvidga den till att även gälla utanför EU:s gränser.
Inför marknadshyror.
Avskaffa värnplikten.
Avskaffa kårobligatoriet på universitet och högskolor.
Avskaffa filmcensuren.
Avskaffa apoteks-, spel och spritmonopolen.
Upphäv stopplagen mot privat akutsjukvård. Garantera det kommunala självstyret och avskaffa landstingen. Kommuner bör inte få äga och driva företag.
Halvera antalet myndigheter. Minst!
Utlys alla poster som myndighetschefer, ambassadörer m.m. i ett öppet ansökningsförfarande.
Sälj ut alla statliga företag.
Säg en gång för alla nej till den så kallade EU-konstitutionen.
Lämna FN, om organisationen inte slutar flirta med diktaturer, blunda för folkmord och ignorera människorätten.

4 kommentarer:

Mr sa...

Det där var ju helt vettiga krav. Vill man gräva skit om partier så finns det ju ändå andra partier som aspirerar på regeringsmakt och som ändå inte kan prestera hälften av en sådan konkret lista om Frihetsfronten. Istället blir det löst svammel.

Iwar sa...

Ja det finns naturligtvis de som tycker att det verkar vara en förnuftig politik. Jag tror inte det är många. Och jag tror inte att speciellt många av de som röstade på piratpartiet delar den uppfattningen.

Men det är ett fritt land. Därfør ville jag sprida Frihetsfrontens "glada" budskap så att fler kan göra sig upp en mening.

Leo sa...

Värt att notera kring punkterna är det här:

* Stärk rättssäkerheten och avpolitisera domstolarna.
Jag tror inte att någon inte kan hålla med här, särskilt i kölvattnet efter TPB-domen och de första Ipred-målet, och den rättsröta som framkommit...

* Stärk de negativa medborgerliga fri- och rättigheterna. Grundlagsskydda äganderätten. Slå fast att alla, i alla sammanhang, skall ha lika rättigheter.
Likadant här - flera medborgerliga rättigheter har redan nedmonterats. Medborgarrätten måste stärkas.

* Sänk skatten. Inför platt eller rak skatt. Alla skatter skall vara synliga på prislappar, kvitton och lönebesked.
Redan genomfört av sittande regering... Om de nu bara kunde lyssna på punkterna mo medborgarrätt också...

Avskaffa förmögenhets- och fastighetsskatten.
I princip redan genomfört av sittande regering, i alla fall första delen...

* Inför marknadshyror.
På god väg att införas av sittande regering

* Avskaffa värnplikten.
Redan genomfört av sittande regering

* Avskaffa kårobligatoriet på universitet och högskolor.
Redan genomfört av sittande regering

* Avskaffa filmcensuren.
Redan genomfört av sittande regering

* Avskaffa apoteks-, spel och spritmonopolen.
Redan genomfört av sittande regering, i alla fall den första tredjedelen.

* Säg en gång för alla nej till den så kallade EU-konstitutionen.
Känns fullt rimligt med tanke på de senaste årens lagförslag från EU, och att konstitutionen öppna för fler liknande demokratikränkande lagar

* Lämna FN, om organisationen inte slutar flirta med diktaturer, blunda för folkmord och ignorera människorätten.
Det känns fullt rimtligt att FN ska stå upp för mänskliga rättigheter, oavsett kontext.

Så särskilt radikala var förslagen egentligen inte. Men nu är det ju så att de som rösta på Piratpartiet kommer från både höger och vänster.

Det som de enas kring är medborgarrätt, integritet, rättssäkerhet, demokrati och en reformerad och balanserad upphovsrätt. Viktiga frågor. Så viktiga att 7,1% röstade för just dessa frågor i EU-valet och 4,2% säger sig göra det om det vore val till riksdagen idag.

Iwar sa...

De innledande punkterna är ju generella och ingen är stärkt rättssäkerhet etc. Anledningen till att jag ändå tog med dem i bloggen var för att undgå en starkt vinklad version.

Filmcensuren är så vitt jag vet inte avskaffad. Ref. Lag (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram, men det är inte heller så himla viktigt eller kontroversiellt.

Men vad med att avskaffa alla förbud mot prostitution, koppleri, hembränning, narkotika. Eller att avskaffa de flesta skatter, jfr det citerade uttalandet?