søndag 19. juli 2009

Skottland går sin egen väg och lyckas

Sjukhus och ekonomi har aldrig varit någon bra kombination. Bergens Tidende och Aftenposten har en artikel om att de i Skottland har kastet ut marknadsmekanismerna från sjukhusen och att de nu klarar att hålla sina budgetar.

Det är inte säkert att det är lösningen, i så fall bara en del av den. Men det är intressant att någon har prövat också en sådan lösning och tycker att det funkar.

Politiken har allt för ofta varit präglad av att det riktiga är att privatisera tjänster eller att ha dem i offentlig regi. Jag tror att ideologierna då står i vägen för förnuftiga lösningar därför att de som skall fatta beslut har hang-ups från sitt politiska syn.

Lösningen blir oftast bättre om man kan frigöra sig från det och väga fördelar och nackdelar med varandra. Att det finns många fördyrande och ineffektiva moment i dagens norska styringssystemer är i alla fall säkert. Bara USA använder mer pengar per invånare än Norge på sjukvården. Det beräknas att vara dubbelt så dyrt som det i Storbrittanien.

Och konsulenterna har gyllene tider, rapporterar norska NRK.

Vad menar du?

Ingen kommentarer: