fredag 8. april 2011

Er du med og eier milliarder?

Nå sitter jag på Gjensidigestiftelsens generalforsamling i Bergen. Det er landets i særklasse største finansstiftelse med en verdi på ca 32 milliarder kroner. Hvis du er kunde i Gjensidige så kan du være med på å styre virksomheten.

Det er tre hovedoppgaver for stiftelsen.

1. Utøve eierskap i Gjensidige forsikring. Stiftelsen eier over 60 prosent av aksjene i Norges største skadeforsikringsselskap.

2. Gavevirksomhet. I 2010 kommer ca 140 millioner kroner å utbetales til prosjekter. Profilen er trygghet og helse. Har du et prosjekt, ikke drift, på det området så er det gode muligheter for å få støtte. Se mer på www.Gjensidigestiftelsen.no
3. Utbytte til kundene. De år Gjensidige forsikring går bra vil det bli utbetalt utbytte til kundene. I fjor var det 10 prosent av premien som kundene fikk tilbake. I år blir det enda bedre. Et sted mellom 11-12 prosent vil du få tilbakebetalt. Hvis du har bil og hus forsikret i gjensidige kan det bety ett par tusen kroner. I andre selskap ville disse pengene gå til aksjeeiere. Gjensidige eies til over 60 prosent av kundene og det er derfor du får pengene.

Din måte å utøve innflytelse på er gjennom å delta i valg, neste runde er i juni. Du kan også foreslå kandidater bland andre kunder som kan bli valgte representanter til Gjensidigestiftelsens generalforsamling. Ur den forsamlingen velges de som skal sitte i styre og andre organ.

Selv er jeg styreleder i Gjensidige Stjørdal brannkasse som har gjensidiges forsikringer i Stjørdal, Malvik og Meråker. Det er en spennende virksomhet som bidrar til gode forsikringsløsninger for kundene, lokal næringsutvikling og støtter opp om frivillige lag og kulturvirksomhet. Nok selvskryt nå. Men det er artig å være en del av en kundestyrt virksomhet.

Hva mener du?

Ingen kommentarer: