torsdag 29. april 2010

Vannmangel: Verden tørster - Skatval kan bidra

Jo da, det regner en del i Skandinavia. Men 880 millioner mennesker i verden mangler rent drikkevann.
Kan vi gjøre noe med det? Ja, nå starter vi Vanntanken Skatval. Tanken med ”tanken” er at vi i vår bygd skal gjøre noe for en annen bygd. Vi skal samle inn penger for å bygge en brønn i en annen bygd som behøver det mer enn noe annet. Vi vet ennå ikke hvilken bygd det er, men et sted i Afrika, trolig i Mali blir det. Vi skal ikke bygge brønnen med egne hender. Men sammen med bistandsorganisasjonen Care kan vi sørge for at det blir gjort. Planen er å finansiere hele brønnen fra bygda Skatval.
Da vil vi bidra med noe viktig. Samtidig er det hyggelig å gjøre noe viktig i lag med andre. Kjenner jeg Skatvals-bygda rett kommer vi å få det til.
Inspirasjonen kommer fra Vanntanken Hemne. Det har lovet å bistå oss med praktiske ting som hvordan vi kan samle inn og kanalisere midler samt en web-site. Vi kan også bruke deres nettsted: www.vanntanken.no
Mer om vatten:
I årene som kommer, vil akutt vannmangel bli en test på menneskenes evne til å forvalte denne livsviktige fellesressursen. Vannfordeling er i virkeligheten et fundamentalt sikkerhetspolitisk spørsmål, mener Rasmus Hansson, generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF) i Aftenposten.

Vannmangel og klimaendringene henger tett sammen. Klimaendringene påvirker vekstsesonger, regn- og tørketid og århundrer med gammel erfaring og kunnskap om natur- og værtegn gjelder ikke lenger. Hansson venter seg voldsomme konsekvenser for svært mange, men frykter likevel at menneskeheten vil tilpasse seg ødeleggelsene, i stedet for å forsøke å stoppe dem.
–Det som skjer ved akutt vannmangel, er at mennesket dør, det samme gjør dyr, avlinger og naturen rundt oss.
FNs klimapanel mener mellom 400 millioner og 1,7 milliarder mennesker vil mangle vann innen 20 år.


FN advarer nå mot global vannmangel, noe de mener skyldes en kombinasjon av “befolkningsvekst, høyere levestandard, forurensning, økt kjøttforbruk og produksjon av biodrivstoff”. Innen år 2030 allerede kan 47 prosent av verdens befolkning leve i områder med vannmangel.

Se video her:

Fakta om vannmangel i verden
· Omtrent en tredjedel av verdens befolkning bor i land med vannmangel
· 1.1 milliarder mennesker, eller en sjettedel av jordens beboere, har ikke tilgang til rent vann i det hele tatt.
· 42 000 mennesker dør hver uke av sykdommer forbundet med dårlig vannkvalitet og mangel på grunnleggende sanitære forhold
· 980 millioner barn mangler fortsatt rent vann og toaletter
· Bedrede forhold er nødvendig både for å minske personlige lidelser og for å oppnå bærekraftig utvikling
· Hvert år trengs det 1250 milliarder kroner for å møte de fattige landenes behov for vannforsyning, rensing og irrigasjon. Dette er over dobbelt så mye som investeres i dag
(Kilde: FN-sambandet)

Her kan du lytte til Malis store sanger, Salif Keita:

1 kommentar:

Iwar Arnstad sa...

Når dette ble skrevet var det ju mest en idé. Nå pågår jobben. Se www.vanntanken.no/skatval