tirsdag 13. januar 2009

Den lekende filosofen har dødt.

I går dog filosofen Arne Næss og hvis jeg hadde hatt en hatt, så ville den i dette nå bli tatt av.

Norden har ikke sett så mange store filosofer. Det er vel grunnen til at Monty Pythons fantastiske fotballkamp mellom filosofer ikke har nordiske deltakere, men foregår mellom greske og tyske filosofer. Hvis du ikke har sett så gjør det. Den viser at det kan være veldig morosmt når ikke noe skjer.

Men noen har det vært opp gjennom årene:
Emanuel Swedenborg

Søren Kirkegaard

Georg Henrik von Wright

Arne Næss

Han var en framstående filosof, men også en pasifist og tidlig forkjemper for miljøspørsmål. Samtidig var han eventyrer som fjellklatrer og lek sto sentralt i livet hans. Han skyggebokset med de fleste han møtte og skal gjerne ha rapet høyt og tydelig. I et TV-intervju fortalte han en gang om hvordan han klatret inn gjennom et vindu til en loftsleilighet og møblerte om den. Etterpå gikk han og moret seg ved tanken på hvor overraskede og fundersomme eierne må ha blitt. Denne lekenheten tror jeg er viktig for å et godt liv. At Næss koblet sammen dyptgående og stundom dystre tanker med lek gir mening.

For alle oss som blogger kan vi kanskje ta del av Arne Næss' seks normer for saklig meningsutveksling. De gir en veiledning for å få til en vettug og utviklende dialog.

Unngå tendensiøst utenomsnakk
Eksempler: Personkarakteristikker, påstander om motpartens motiver, årsaksforklaringer til argument.

Unngå tendensiøse gjengivelser
Gjengivelsen må være nøytral med tanke på stridsspørsmål.

Unngå tendensiøs flertydighet
Flertydigheten gjør at argumentet kan tilpasses kritikken.

Unngå tendensiøs bruk av stråmenn
Dette vil si å tillegge motstanders standpunkt et innhold han ikke står inne for.

Unngå tendensiøse originalfremstillinger
Informasjon som legges frem, må ikke være usann, ufullstendig, skjev og/eller holde tilbake relevant informasjon.

Unngå tendensiøse tilberedelser av innlegg
Eksempler: ironi, sarkasme, skjellsord, overdrivelser eller trusler.

Ingen kommentarer: