mandag 9. februar 2009

Ny vår for Norden?

Forrige utenriksminister i Norge, Thorvald Stoltenberg, presenterte på mandagen en rapport om nordiskt sikkerhetspolitisk arbeid. Det er mange langtgående forslag om blant annet. felles innsatsstyrker, overvåking, katastrofeenheter og samarbeid mot digitale angrep. Ikke værst!

Rapporten fikk meget positivt mottakelse fra de nordiske utenriksministrene. Jeg tror at et slikt samarbeid har sterkt folklig støtte, i hvert fall i Norge, Sverige og på Island. Men også hos mange dansker og finner. Men også hos ekspertene.

"De tre lands forsvar har mange likheter og har i lengre tid samarbeidet innenfor en rekke områder. Landenes forsvar står overfor de samme utfordringer og muligheter: begrensede økonomiske ressurser og små volum gjør det mer komplisert å opprettholde og videreutvikle evnen til å løse oppgavene", skrev forsvarsjefene i Finland, Norge och Sverige 2008.

Samarbeidet kan også bli bedre på mange andre områder. Vi kunne hatt et tettere økonomisk samarbeid. Konkrete tiltak innenfor kommunikasjon vil være viktig. En utvikling av jernbanen Sundsvall-Trondheim havn kan gi en transportkorridor mot Atlanten for å unngå flaskehalser i det europeiske transportsystem.

Håkan Larsson, kandidat til EU-parlamentet från Sverige, skrev nylig om at EU fra 1.juli 2009 innfører krav på at alle varer som skal inn og ut av Unionens ytre grens må forhåndsmeldes. Regeringene i Norge og Sverige har reagert, men ennå har ikke de fått gjennomslag. Det ville være virkelig ille, hvis det blir virklighet!

Eller hva synes du?

Ingen kommentarer: