torsdag 5. februar 2009

Är det dags att bygga ut kärnkraften?

I dag har den svenska regeringen öppnat för en utbyggnad av kärnkraften. De vill inte längre ha ett förbud mot nybyggnad av kärnkraftverk. Uppgörelsen innehåller också en hel del andra energisatsningar.

En gång i tiden blev jag politiskt aktiv för att jag var motståndare till kärnkraft. Det var en gång strax efter stenåldern på mitten av 1970-talet. Sedan den gång har det runnit mycket kylvatten genom reaktorerna. Är det fortfarande anledning till att vara kärnkraftsmotståndare?

Det har gått några år. Vi har haft några halvstora olyckor i förbindelse med själva reaktordriften. Men den verklig stora kom våren 1986 när becquerelstrålningen blev dramatiskt hög i en skog nära dig. Vi snackar förstås om Tjernobyl. Renköttet fick kastas, fåren fick inte äta svamp och det många hundra mil bort. I Ukraina fick människor böta med livet och hela områden blev stängda.

Antagligen har riskerna med att driva kärnkraftverk blivit mindre i takt med mer erfarenhet och strängare krav. Men antagligen inte helt säkra.

Det viktigaste argumentet för mig var att det inte fanns någonstans att göra av kärnkraftsavfallet i löpet av de 10 000-tals år de ger livsfarlig strålning. Sedan dess har de utvecklat en massa lösningar med kopparinslutna betongklumpar som körs in i bergrum. Men är det tillräckligt?

Nej, det tycker inte jag. Jag tror inte att det är en tillräckligt bra lösning för att stå emot till exempel de istider som vi vet kommer. (Åtminstone enligt mina barns naturkunskapsböcker). Jag tror inte heller att vi kommer att kunna utveckla en helt säker lösning för den sortens avfall. Det är fortfarande så att vi av bekvämlighet, och för att vi kan få ström några ören billigare, produserar avfall som vi inte vet hur vi skall behandla säkert. Det är fortfarande så att vi lämnar problemen till kommande generation och det är djävligt (i ordets rätta bemärkelse) omoraliskt.

På senare år måste vi väl konstatera att risken för riktigt stora terrordåd har ökat betydligt. Kärnkraftverk, kärnkraftsavfall, plutonium och radioaktivt smittade materialer måste var otroligt attraktiva för terrorister.

Några menar att det är nödvändigt med kärnkraft för att klara klimatfrågan. Men enligt FNs klimapanel är det bara realistiskt att bygga ut kärnkraften från 16 till 18 procent av världens strömproduksjon. Då är det en otroligt dålig lösning att gå för att bygga ut kärnkraften.

Satsa på alternativ och energieffektivisering istället.

Ingen kommentarer: