lørdag 7. mars 2009

Bra att inte ha Euro

Bör Sverige, och kanske också Norge, ansluta sig til valutaunionen och införa Euro? Inte minst för Sverige kan det vara lockande när kronan har sjunkit som en sten mot euron.

När några land, mer än de andra, drabbas av ekonomisk nedgång så är valutaunionen en nackdel. För Sverige är det en klar fördel att kronan sjunker. Det ger bättre möjligheter för de svenska företagen än vinna konkurranskraft än om de hade varit en del av valutaunionen. Sverige som har stor andel bilindustri är ju hårdare drabbat än många andra europeiska land. Men det gäller också till exempel Lettland och Ungern.

Det skall bli interessant att jämföra utvecklingen i Lettland och Ungern. Lettland är ju med i ERM som betyder att de har knutit sin valuta till Euron, mens Ungern inte är det. Kanske går det att lära något av den skillnaden?

En valutaunion är byggd för goda tider, skriver Dag Seierstad i Nationen.

Jag är inte säker på att det är en exakt kommentar, men jag tror att för att en valutaunion skall funka så bör de ekonomiska förutsättningarna och utvecklingen var jämnt fördelad i unionen.

Eller vad menar du?

Ingen kommentarer: