søndag 22. mars 2009

Varmare väder i sikte

Just när vi trodde att våren hadde kommit vaknar jag upp och ser ut på en snöfyllt landskap och det ser ut som det skall vara hela veckan. Denna vinteren har varit mer stabil och kall än någon gång sedan jag flyttade till Tröndelag för snart 14 år sedan.

Märkligt i tider av klimatförändringar kan man tycka. Men årliga variationer har det alltid varit och det betyder nästan ingenting globalt sett.

I går hade norske Dagens Næringsliv en lysande artikel om hur dåligt världen har följt upp Kyotoavtalen. Konklusjonen från flera forskare var att ingenting har hänt. De konkluderar också med att handeln med klimakvoter är ett blindspår.

I dag meddelar svenska Dagens Nyheter: Risken är över 50 procent att klimatet tippar över de närmaste 200 åren – om jorden värms upp mer än fyra grader. Det tror ledande klimatforskare i en stor enkätundersökning.

Bakgrunden är en artikel i amerikanska vetenskaps­akademins tidskrift PNAS.
Om temperaturen stiger mer än fyra grader de närmaste 200 åren är sannolikheten 56 procent att minst en av de fem undersökta händelserna inträffar, enligt studien.Om uppvärmningen håller sig mellan två och fyra grader hamnar risken på ungefär en på sex.–Det är en oacceptabelt hög risk­nivå, säger Elmar Kriegler.
Mest oroliga var de tillfrågade forskarna för att Grönlands is ska smälta. Om hela istäcket försvann skulle havsytan över hela jorden höjas med sex, sju meter.Isen kan smälta långsamt, i takt med att luften blir allt varmare. Men istäcket kan också smälta mer ryckvis, med vad forskarna kallar för ”dynamiska effekter”.En sådan dynamisk effekt uppstår exempelvis om smältvatten rinner ner i små sprickor och plötsligt börjar agera glidmedel mellan isen och berghällen. Då kan istäcket rutscha i väg mot havet med hög hastighet.
Jag känner det som att vi egentligen inte bryr oss, men tutar på med i stort sett samma konsumtion och samma höga utsläpp av drivhusgaser. Det gäller oss alla, på individnivå, i organisationer, näringsliv och som land. Vad är det egentligen som skall till för att vi skall handla annorlunda?a

Ingen kommentarer: