lørdag 14. mars 2009

Frp -et latterlig parti

Så har den norske regjeringen presentert satsingene på vei, jernbane og annen kommunikasjon i Nasjonal transportplan. Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for årene 2010-2019 har en ramme på 321,9 milliarder kroner. Det mer penger enn noen gang. Det innebærer et taktskifte for at det skal gjøres noe med mange tiårs etterslep. En kan ha ulike meninger om det. Om det er rett miljøprofil, om andre prosjekt skulle ha vært prioritert høyere enn andre etc. Men at det er et stor satsing tror jeg de fleste innser.

Men ikke Fremskrittspartiet. Latterlig og smålig, sier Frp om forslaget til satsinger. Det synes jeg ser mest om hvor useriøst det partiet er. Og hvor glade vi skal være for hver dag de ikke har større innflytelse i Norge. Er et parti som mener slikt i det hele tatt seriøst. Jeg synes de framstår som - ja nettopp - latterlige og smålige.

Fra NRKs oversikt over satsingene:
Pengene skal tas over statsbudsjettet og brukes til utbygging, drift og vedlikehold av vei- og jernbanenett samt tiltak for bedring av havner og farleder for skipsfarten.

Veiene vil i gjennomsnitt hvert år få 21,2 milliarder kroner, Jernbaneverket 9,2 milliarder og Kystverket 1 milliard. Rundt 60 milliarder kroner i bompenger vil komme i tillegg til de statlige rammene.
Om lag 40 større veiprosjekt skal igangsettes de nærmeste fire årene. Blant storsatsingene er dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden samt opprustning av E6 fra nord til sør, E16 fra øst til vest og kyststamveien fra Stavanger til Trondheim. 10 milliarder kroner er satt av til rassikring i perioden.
Ifølge regjeringen blir det 23 mil med ny firefeltsvei, 35 mil bredere riksvei og 50 mil med nye gang- og sykkelveier. Reisetiden skal reduseres med om lag en halv time på strekningene Oslo-Ålesund, Bergen-Ålesund, Bodø-Tromsø og Oslo-Trondheim. Mellom Stavanger og Trondheim skal reisetiden kuttes med én time, mens E16 mellom Bergen og Oslo skal sikres som vinteråpen stamvei.

Ingen kommentarer: