torsdag 17. desember 2009

Moskéer her - kirker der.


Hver tredje nordmann vil forby nye minareter i Norge, i følge Aftenposten. Det er selvfølgelig folkeavstemningen i Schweiz som utløser debatten.

Det kan en tenke mye om, men la oss snu på det. Burde kristne kirker være forbudt i muslimske land? Noen kanskje tror at de er det, men de har de alldeles utmerket.

Den syrisk-ortodokse kirke har ca 2,5 millioner medlemmer.


I Midt-østen beregnes det å være ca. 15 millioner kristne.I Egypt beregnes det være over ti millioner kristne. De sliter i Iran, men finnes også der. I Irak er den assyriske kirken godt etablert Saddam Husseins utenriksminister og vise premierminister, Tariz Aziz, var kristen.

Jeg har ikke funnet noen tall på antall kirker eller kirketårn i muslimske land. Men de er mange. Her er nettside med flotte bilder av kirker i Syria.

Kristne er i noen land som Libanon og Jordan garantert plasser i parlamentet. I Syria er de som regel både i parlament og regjering.

Noen irriterer seg også over at muslimene er uenige mellom shia och sunni. Da kan det være på sin plass å minne om at det bare i Syria finnes over ti forskjellige kristne trosretninger.

Noen vil kanskje mene livet vore enklere uten kirker, moskéer og andre religiøse hus. Kanskje det? Men de er en del av vår kultur, og det er en menneskerettighet å utøve sin religion, være seg det er kristendom, islam eller noe annet.

Ingen kommentarer: