torsdag 3. desember 2009

Nobelprisens verdi halvert

Det tok Thorbjørn Jagland ca. et halvt år å halvere verdin på Nobels fredspris. Det kommer til å ta tid til å bygge opp renomméet på ny. År etter år har priset vært gitt til velfortjente personer eller organisasjoner. Det har enten:
- synliggjort en aktør,
- løft fram noen for en utført innsats, eller
- vært en drahjelp i en pågående prosess.

Til nå.

Det spiller ingen rolle at jeg liker Obama godt - og at det finnes lovende trekk ved hans politikk. Ikke minst gjeninnføringen av attityden om at U.S.A. er et av flere land i verden, som bør ta hensyn også til andre.

Men det er bare så pinlig at Den norske Nobelkomitten valgte å gi prisen til ham. De andre medlemmene bør også skjemmes for at de ikke sto imot.

Den best formulerte bekymringen jeg har sett står Cecilie Hellestveit for i en artikkel i Aftenposten.

"En pris som vekker harme kan være en modig pris. En pris som vekker beklemt fnising og lattermilde skuldertrekk er noe Norge bør være bekymret over.", skriver hun.

Systematisk slakter hun tildelingen og argumenter godt for at Nobelprisen ikke er en norsk pris som kan brukes som et slags lobbyinstrument for Norge. Hun avslutter med å gi uttrykk for at Stortinget ikke lengre bør velge egne medlemmer til komiteen.

Efter at Jagland tok over som leder har han på 0,niks klart å få flere til å mene det samme. I alle fall meg.

Hva synes du, da?

3 kommentarer:

JSMA sa...

Du har så rätt Iwar! Vi var på en skärgårdsö när beskedet om priset till Obama kom, och vi skrattade så mycket att vi knappt kunde segla vidare.

Men det är väl som ngn uttryckte det "He got the prize for not being George Bush".

Iwar Arnstad sa...

Det är sant, men jag vet om flera som inte är George Bush jr.

JSMA sa...

Det har du rätt i, men de flesta andra är inte presidenter i USA för närvarande :)