torsdag 18. desember 2008

Fylkesmann og en blå vind

I Nord-Trøndelag går debatten om ny fylkesmann høyt. To søkere og begge er SV-politikere, stortingsrepresentantene Inge Ryan og Øystein Djupedal.

”Skjønner ikke hvorfor Ryan søker. Øystein Djupedal mener han er sikret Fylkesmannsembetet i Nord-Trøndelag.” Slik var tittelen i onsdagens avis. Den som leser overskriften vil ikke ha liten tvil om at han har sagt dette til avisen. Men det har han jo ikke. Isteden sier Djupedal: ” Selvsagt er det en helt reell søknadsprosess. Ingen har noen garanti for at den ene eller andre kandidaten får jobben”

Isteden er det noen anonyme kilder som sier at han sier dette, men de tør ikke en gang å stå fram. Bruken av anonyme kilder er en lite prisverdig del av journalistikk som sjelden skal brukes. I hvert fall ikke i denne type ting. Trønder-Avisa bør ikke bidra til å spre ubekreftede rykter.

Jeg tror at avisvinkelen passer godt inn i bildet som innflytelsesrike folk i Steinkjer har. Det ser ut til at de nettopp hadde bestemt seg for hvem som skulle ha jobben meget tidlig i prosessen. Mitt syn er at både Ryan og Djupedal er utmerkede kandidater til jobben. Begge kommer til å kunne gjøre en god innsats i rollen som fylkesmenn.

I dag hadde samme avis, som for øvrig generelt er meget bra, en annen merkelig greie:

Det er gjennomført en politisk meningsmåling for Trøndelag. Den har fått tittelen ”Blå vind over Nord-Trøndelag”. En merkelig overskrift til en måling som viser at både Frp og Høyre går tilbake. Til sammen har de gått tilbake nesten syv prosent. Hvis det er resultatet av blåe vinder, da ønsker jeg meg at de skal blåse sterkt.

Ingen kommentarer: