tirsdag 23. desember 2008

Som man reder ligger man

Polakker - kom tilbake!

Regjeringen i Norge planlegger en investeringspakke for å motvirke arbeidsledighet. Det er bra. Det er i tider som disse det skal satses.

Men hver kommune, og hver sektor, med selvbevarelsesdrift kommer nå med innspill til regjeringen på alle tiltak som skal iverksettes. Hvis disse planer skulle realiseres kommer etterspørselen på arbeidskraft i byggesektoren bli større enn noensinne. De polakker som har reist må komme tilbake - og ta med seg en kamrat hver.

Alle prosjekter innenfor vei og offentlige bygg er det en eller annen som tror skal realiseres. Trondheim kommune lanserer tiltak for 2,4 milliarder kroner i følge Adressa.

Likens er det over hele landet. Kommune for kommune, fylke for fylke, institusjon for institusjon. Jeg håper det ikke forventer at de skal bli iverksatt. I så fall blir skuffelsen gigantisk.

Ingen kommentarer: