tirsdag 2. desember 2008

Når pengene og fjellet sitter løst

En lang følgetong i trønderske medier har vært veiraset utenfor i Løsberga, Steinkjer. I forbindelse med en sprengning raste store masser ned og ødela for vei og jernbane. Det var gjort for dårlige undersøkelser om berget befattning. Men hallo. Det heter ju Løsberga. Hva hadde da ventet seg? Ikke granitt direkte vel?

En annen ting er at veipengene sitter løsere nære Steinkjer slik at en moderat trafikkert vei ved Steinkjer kan bli 4-felts vei. En annen er at det ikke burde

Ingen kommentarer: