tirsdag 9. desember 2008

Miljø - fortsatt det viktigste

Finanskrise, arbeidsledighet og konkurser. Det påvirker oss mer eller mindre. Men miljøspørsmålene burde likevel være viktigst.

I disse dager sitter representanter fra 185 land i Poznan, Polen og forhandler om klima. Men det er ikke trolig at de vil komme særlig langt, rapporteres på Miljøjournalen. Likevel er det viktig at de prøver. Noen gang skjer det kvantesprang.

Jeg mener at det er like viktig hva vi gjør selv. Den som vil vite hvordan den kan redusere sitt økologiske fotavtrykk finner ut en god del uten å anstrenge seg meget. Problemet er at vi da får dårlig samvittighet - det får i hvert fall jeg. Men selv om jeg er inkonsekvent og belaster miljøet mye mer enn jeg burde så vil jeg hellre vite hva jeg gjør enn å stoppe hode i sanden.

–. Ola og Kari Nordmann boltrer seg i et miljøfiendtlig friluftsliv, skrives det på forskning.no. Ikke uventet er det nordmenns feriereiser som dominerer energiforbruket. Det som overrasket forskerne er at energien vi bruker til friluftsaktiviteter kommer på andreplass. Transport til og fra hytta står for brorparten her, forteller Aall til forskning.no.

Flyreiser er min dårligste samvittighet og trolig hadde jeg reist mer hvis jeg ikke hadde hatt miljøsamvittighet i det hele tatt.

Men det er ikke bare klima som bør oppta oss. De kjemikalier vi alt raskere sender ut i naturen er også skummelt. Norges naturvernforbund tar opp kampen mot bromert flammehemmer og annet.


Det beste miljøtipset tror jeg er å kjøpe mindre. Færre klær og ting, færre reiser, mindre bensin. Det er bra at vi er opptatt av å produsere mere energi ved alternative energikilder. Men det beste for miljøen er om vi bruker mindre energi.

Eller varer. I Norge har avfallsmengdene blitt fordoblet i løpet av de siste 25 årene. Nordmenn kaster omlag ett kilo søppel per person daglig. Vi har dårlig kontroll med hvor mye gifter det er i dem og produksjonen og transporten av dem er i hvert fall belastende.

Jeg tror ikke vi blir mindre lykkelige av den grunn.

Ingen kommentarer: