fredag 1. januar 2010

Bedre klima gjennom riktige matvalg

Kanskje har du satt opp ett nyttårsløfte om å redusere ditt bidrag til drivhuseffekten? Uansett så er det jo noe vi alle bør tenke på. The Guardian har laget en oversikt over hvordan du gjennom dine matvaner kan redusere bruken av CO2. Ikke alt er like relevant for oss som ikke bruker gassovner etc. Men noen tips går det ta med seg:

- Mindre kjøtt - mere grønnsaker.

- Mikro bruker mindre energi enn enn stekeovn.

- Fryst mat er relativt energieffektivt.

- Kylling er bedre enn biff.

Det siste er sant. Men her mener jeg det må være lov til å ha mer enn en tanke i hodet.

Kylling og gris lever av kornproduksjon, mens storfe og aller mest lamm lever av grass som holder engsmarker åpne og reduserer igjengroingen av skog og utmark. Det er utrolig viktig for biologisk mangfold. Det er ikke mange planter og dyr i en kornåker, mens det er av hav av dem på engsmark.

Men det aller viktigste vi kan gjøre for å redusere CO2-utslippene fra vår mat er å kaste mindre av den.

Der finnes det masser å spare. Det gjelder bare å bruke fantasin på å sette ihop en meny utfra hva vi har i våre skap.

Ingen kommentarer: