fredag 31. oktober 2008

Kvartalsresultat og fokus på aksjeutvikling er inneffektivt

I mange år plaget jeg folk i min nærhet med å spørre hvorfor bedriftene hadde så stort fokus på aksjekursen? Jeg skjønte rett og slett ikke hvorfor. At aksjekursen går opp betyr jo ikke at bedriften går bedre eller er bedre. Svarene var sjelden til å bli klok av.

Burde ikke resultatet og den direkte avkastningen via utdeling være det som betydde noe. Resten er jo kun spekulasjon. Jeg prøvde å tenke om de fikk bedre lånevilkår, men det får ikke noen stor betydning. Den eneste gode grunnen jeg kom frem til var at det økte muligheten til oppkjøp og fusjoner fordi da de kunne gi ut aksjer i utbytte mot et selskap.

Vi lever nå i en økonomisk spennende tid. Vedtatte sannheter må gis opp. I går var det noen som på Aftenpostens økonomiseksjon tok til orde for å slutte med børs. Jeg fant den ikke på nett, men han mente at vi ikke lengre trengte børsen.

Det er feil. Vi behøver børsen for å hente inn kapital, men vi trenger ikke fokus på kvartalresultat. Det hadde vært utrolig interessant hvis noen hadde gjort en studie på hvilken inneffektivitet fokuseringen på børskurs og kvartalsresultat fører med seg hvis alternativet er at toppledelser egner seg åt å utvikle virksomheten isteden.

Det finnes en risiko for at pendeln slår for langt.

Ingen kommentarer: