torsdag 16. april 2009

Undrens tid är inte förbi - bensinfria bilar i USA?

Är det möjligt att tänka sig att USA – alla vrålåk och dollargrins hemland – skall förbjuda bensinbilar?

I Kongressen har demokratiska og republikanska senatorer nyligen lagt fram ett lagforslag som vil kräva att hela 50 procent av nybilsförsäljningen redan år 2012 er flexifuelbilar. Från 2015 skall 80 prosent varaflexifuel. Det rapporterar Aftenposten.

Det är ju helt fantastisk om detta land, som för bara några månader sedan blev styrt av George W. Bush & co, skall ta ett sådant steg.

I Norge så funderar regeringen på att införa ett sådant förbud från 2015.

Och i Sverige har Centerpartiet länge krävt det samma och har också som mål att bensinbilar skall vara helt utfasade år 2025.

Jag tror det är en riktig metod att gå fram, men det har jag inte alltid gjort. På slutet av 1980-talet var jag förbundsordförande i Centerns Ungdomsförbund. Vi hade fått in et förslag (motion) som innebar att vi borde ha som mål att bensinbilar skulle fasas ut. I förbundsstyrelsen hade vi menat att det var orealistiskt, men i debatten på förbundsstämman var det ett gäng, jag tror de var från Göteborg, som argumenterade kraftigt och pedagogiskt för motionen. Jag blev under debatten överbevisad om att vi hade fel och stödde förslaget. Det blev bestämt att det skulle vara CUFs åsikt.

Det blev sedan en av de krav som vi drev hårdast i 1989 och 1990. Jag tror vi då krävde att de skulle vara utfasade till 2010. Vi tog också flera gånger upp det med moderpartiet som jag tror var en viktig orsak till att det blev en del av Centerns politik. Det är härligt att se centerstatsrådena driva frågan så aktivt.

Och om Sverige, Norge och inte minst USA kan komma dit så är det helt fantastisk.

Vilket inte hindrar mig från att dra fram en käpphäst. Det viktigaste är inte att producera energi, mat eller andra resurser på ett mer miljövänligt sätt. Det allra viktigaste är att förbruka mindre.

Eller vad tycker du?

Ingen kommentarer: